Οδοντοστοιχίες

  • odontostoixies

Οι τεχνητές οδοντοστοιχίες υποκαθιστούν δόντια που έχουν χαθεί ή αφαιρεθεί. Υπάρχουν δύο τύποι τεχνητών οδοντοστοιχιών: οι ολικές και οι μερικές, με διάφορες εξατομικεύσεις σε κάθε ασθενή. Ο οδοντίατρος υποδεικνύει τον κατάλληλο τύπο οδοντοστοιχίας, ανάλογα με τις ανάγκες, το ιατρικό και οδοντιατρικό ιστορικό του ασθενούς και πολλούς άλλους παράγοντες. Το κόστος τους είναι σημαντικά χαμηλότερο από αυτό των εμφυτευμάτων.